Al Baqarah Ayat 11-15

Feb 3, 2022
Permainan Kasino

Al Baqarah ayat 11 hingga 15 merupakan bagian dari surat Al Baqarah dalam Al-Qur'an, ayat-ayat ini menyampaikan pesan-pesan penting bagi umat Muslim. Mari kita telaah ayat-ayat tersebut secara mendalam:

Ayat 11

Al Baqarah ayat 11:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi!' Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan'."

Ayat 12

Al Baqarah ayat 12:

"Ingatlah ketika mereka diperintahkan: 'Tinggallah kamu, bersama-sama dengan orang-orang yang rendah', maka mereka berada bersamaan dengan orang-orang yang rendah, tetapi mereka tidak menengadahkan hati."

Ayat 13

Al Baqarah ayat 13:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain beriman', mereka berkata: 'Maukah kami beriman sebagaimana beriman orang-orang yang bodoh itu?' Sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh itu, tetapi mereka tidak mengetahui."

Ayat 14

Al Baqarah ayat 14:

"Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata: 'Kami beriman', dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka berkata: 'Sesungguhnya kami adalah bersamamu, sesungguhnya kami hanya berolok-olok'."

Ayat 15

Al Baqarah ayat 15:

"Allah memperolok-olokkan mereka dan memperpanjangkan kesesatan mereka, serta menjadikan hati mereka keras seperti batu; sungguh dari batu-batu itu ada yang cair karena aliran air, sungguh dari batu-batu itu ada yang retak lalu air mengalir, dan sungguh dari batu-batu itu ada yang runtuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap amal perbuatan yang kalian lakukan."

Pentingnya Tadarus Al-Qur'an

Tadarus Al-Qur'an adalah kegiatan membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Ini adalah praktik penting dalam kehidupan seorang Muslim, karena Al-Qur'an adalah petunjuk utama bagi umat Islam. Tadarus Al-Qur'an membantu meningkatkan pemahaman kita tentang ajaran Islam, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Manfaat Membaca Al-Qur'an

Membaca Al-Qur'an memiliki banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut beberapa manfaat membaca Al-Qur'an:

  • Mendapat pahala dan berkah dari Allah SWT.
  • Menambah ilmu dan pemahaman tentang ajaran Islam.
  • Menenangkan hati dan jiwa.
  • Mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kesimpulan

Dengan membaca dan memahami Al Baqarah ayat 11-15, kita dapat memperoleh petunjuk dan hikmah yang sangat berharga dalam kehidupan kita sebagai umat Muslim. Mari terus mendalami isi Al-Qur'an untuk memperoleh manfaat yang tak terhingga. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.